ดูทั้งหมด

วัดร้าง

ชื่อวัด

พุทธศตวรรษที่ 25

  Thumb

ภาพประกอบ:
ประเภทศิลปกรรม: ประเภทศิลปกรรม
รูปแบบศิลปกรรม: รูปแบบศิลปกรรม
ที่ตั้ง: ที่ตั้ง
พิกัด:
คำสำคัญ: คำสำคัญ1, คำสำคัญ2, คำสำคัญ3, คำสำคัญ4
รายละเอียด

ปรับขนาด

ตัวหนา

ตัวเอียง

ตัวยก2