ดูทั้งหมด

วัดร้าง

วัดช้างเผือก

พุทธศตวรรษที่ 25

  Thumb

ภาพประกอบ:
ประเภทศิลปกรรม:
รูปแบบศิลปกรรม:
ที่ตั้ง:
พิกัด:
คำสำคัญ:
1


2

3

4

5

6

7

8

9