ดูทั้งหมด

วัดร้าง

วัดป่าแพ่ง

พุทธศตวรรษที่ 25

  Thumb

ภาพประกอบ:
ประเภทศิลปกรรม:
รูปแบบศิลปกรรม:
ที่ตั้ง:
พิกัด:
คำสำคัญ: