ดูทั้งหมด

วัดร้าง

วัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม)

พุทธศตวรรษที่ 25

  Thumb

ภาพประกอบ:
ประเภทศิลปกรรม: เจดีย์
รูปแบบศิลปกรรม: ทรงระฆัง
ที่ตั้ง: ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
พิกัด:
คำสำคัญ: คำสำคัญ1, คำสำคัญ2, คำสำคัญ3, คำสำคัญ4
วัดเจดีย์ปล่อง (เชียงโฉม) ตั้งอยู่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตเวียงเชียงโฉมชุมชนโบราณ ด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่

สถานภาพ : 
"วัดเจดีย์ปล่อง" เป็นชื่อเรียกโบราณสถานตามลักษณะเจดีย์ ที่เรือนธาตุมีซุ้มประตูประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ป่อง" หมายถึง ช่องหน้าต่าง
ประวัติจากเอกสาร : 
ปรากฏชื่อ "เวียงเชียงโฉม" ในพงศาวดารโยนกว่า ปี พ.ศ. 2088 ในสมัยพระนางจิระประภามหาเทวี พวก "เงี้ยว" ได้ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ เคลื่อนทัพผ่านวัดเชียงโฉม เข้าตีเมืองเชียงใหม่1
สภาพปัจจุบัน : 
ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ 1 องค์ มีเรือนธาตุกลมซ้อนลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ ลักษณะนี้คล้ายกับเจดีย์วัดพวกหงษ์และเจดีย์วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)2
รูปแบบศิลปกรรม : 
โบราณสถานแห่งนี้ สามารถกำหนดอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 21
อ้างอิง : 
1. กรมศิลปกร
2. มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ